Information til praktiserende læger

Heilsumálaráðið har udarbejedet informationmateriale med relevante praktiske oplysninger, hvis De kommer til Færøerne at arbejde, som kommunelæge/praktiserende læge. Matreialet kan læses til højre.

Har De yderligere spørgsmål er De velkommen at henvende Dem til John Dalsenni Olsen, telefon +298 614010 eller på jdo@heilsutrygd.fo